Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen Hultec B.V. en de Consumenten.

1.Definities

Aanbod :
het product –en dienstenaanbod van de winkel dat door de Consument via het Platform bij Hultec B.V. kan worden besteld.
Bestelling :
een bestelling van de Consument bij Hultec B.V. van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Consument:
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst :
een overeenkomst tussen de Consument en Hultec B.V. met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform :
De website(s), apps, tools en andere apparaten van Hultec B.V. waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Winkel:
Hultec B.V. dat producten en diensten aanbied en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Winkelinformatie:
de informatie van de winkel van Hultec B.V. met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (de producten en diensten), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van tussen de consument en Hultec B.V.

2.Identiteit van Hultec B.V.

Hultec B.V.
Adres hoofdvestiging: Middelweg 12A
5253 CA
Nieuwkuijk
Tel: 073-5111505
KVK: 61951285
BTW nr.: NL854563398B01
Email: info@maairobotshop.nl

3.Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service, betalingen en leveringen van Hultec B.V.

2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Hultec B.V. aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4.Het Aanbod

1. Hultec B.V. publiceert het Aanbod op het Platform, Hultec B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod daar waar het gaat om verkeerde informatie.

2. Hultec B.V. geeft alle winkelinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

3. Hultec B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

2. De Overeenkomst kan slechts door Hultec B.V. worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hultec B.V. te melden.

3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor Hultec B.V. via de door hem aangegeven contactgegevens.

4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres en tijdstip om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

5. Hultec B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1. Hultec B.V. wijst de Consument erop dat Hultec B.V. het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

2. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Hultec B.V. besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

3. Hultec B.V. heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Hultec B.V. een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Hultec B.V. dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Hultec B.V. hiervan aangifte doen bij de politie

7.Betaling

1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens Hultec B.V.. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de winkel aan de deur of op de afhaallocatie.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, derde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

8. Klachtenregeling

1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Hultec B.V. te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Hultec B.V. op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

3. Nadat de klacht door Hultec B.V. is ontvangen zal Hultec B.V. zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Hultec B.V. streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hultec B.V.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Hultec B.V. en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Hultec B.V. en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Hultec B.V. als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Hultec B.V. sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Hultec B.V. is info@maairobotshop.nl

10.Nieuwsbrief

1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.Hultec B.V./nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

11.Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Hultec B.V. slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.